Hợp tác và liên kết

Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý tưởng và hình thức hợp tác nếu việc đó không ảnh hưởng tới tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi.

Mọi yêu cầu về hợp tác đều không ngoài mục đích đem tới giá trị gia tăng dành cho khách hàng. 

Các ý tưởng hợp tác có thể về mối quan hệ với đối tượng khách hàng, marketing, hỗ trợ thương hiệu, cung cấp dịch vụ, dịch vụ chéo, đại lý,…Nếu quý vị có bất kỳ ý tưởng hay hình thức, dịch vụ nào hãy đừng ngần ngại liên hệ. 

Hợp tác cùng phát triển vì mục tiêu đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng

Mọi liên hệ vui lòng làm viêc qua email: marketing@we-globaleducation.com hoặc điện thoại: 0971 197 039

Chúng tôi rất sẵn lòng trở thành đối tác tin cậy của tất cả các đối tác.