Đăng ký quyền công dân Mỹ – Điều cần biết

Nếu có nguyện vọng được định cư tại Mỹ, bạn hãy tìm kiếm được các bước để đăng ký quyền công dân Hoa Kỳ bao gồm cách nộp đơn, câu hỏi kiểm tra mẫu và quy trình nhập quốc tịch là gì. Ngoài ra, hãy tìm thông tin về quyền công dân nếu bạn sinh ra ở nước ngoài hoặc thay thế giấy chứng nhận quốc tịch bị mất hoặc bị đánh cắp.

Trở thành công dân thông qua nhập tịch là một quá trình khá khó khăn với một người ngoại quốc ở Mỹ. Để trở thành công dân Mỹ, bạn ít nhất phải có Thẻ thường trú nhân (Màu xanh lá cây) trong ít nhất năm năm hoặc ít nhất ba năm nếu bạn nộp đơn với tư cách là vợ / chồng của Hoa Kỳ. Bạn có thể nộp đơn xin nhập tịch trước khi nhận được Thẻ xanh mới. Tuy nhiên, bạn sẽ cần gửi bản sao biên lai cho Mẫu I-90, Đơn xin Thay thế Thẻ Thường trú.

Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, bạn hãy tham khảo một số yêu cầu sau:

 • Ít nhất 18 tuổi khi bạn nộp đơn.
 • Có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản.
 • Có tư cách đạo đức tốt.

Quy trình nhập tịch cơ bản bao gồm:

 • Xác định tính đủ điều kiện của bạn để trở thành công dân Mỹ.
 • Hoàn thành mẫu N-400, đơn xin nhập tịch và tạo một tài khoản miễn phí để gửi biểu mẫu của bạn trực tuyến.
 • Phỏng vấn cá nhân.

Trường hợp người có hai quốc tịch:

Điều này nghĩa là một người có thể đồng thời là công dân của Hoa Kỳ và của một quốc gia khác. Luật pháp của Mỹ không bắt buộc một người phải chọn quốc tịch này hay quốc tịch khác. Nếu bạn là công dân của một quốc gia khác, hãy liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia đó để biết thông tin về luật, quyền công dân, nghĩa vụ quân sự.

Để biết thông tin về việc có hai quốc tịch, hãy liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia đó. Nếu bạn có hai quốc tịch và dự định đi đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, bạn phải liên hệ với đại sứ quán Hoa Kỳ. Một luật sư được cấp phép có kỹ năng về các vấn đề quốc tịch có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc về tình huống của bạn. Bên cạnh đó cũng có một hiệp hội luật sư địa phương thường có thể cung cấp một giới thiệu tốt cho bạn.

Trường hợp đăng ký công dân Mỹ mà không có giấy khai sinh:

Nếu bạn sinh ra ở Hoa Kỳ và không có giấy khai sinh trong hồ sơ, bạn sẽ cần một số tài liệu khác nhau để chứng minh quốc tịch của mình. Một lá thư từ văn phòng hồ sơ quan trọng về tình trạng sinh của bạn với tên của bạn và họ đã tìm kiếm giấy khai sinh của bạn vào năm nào. Bạn cũng sẽ cần bằng chứng thứ cấp về Hoa Kỳ quốc tịch để chứng minh bạn sinh ra ở Hoa Kỳ. Nếu bạn sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ và Hoa Kỳ và cha mẹ đã không đăng ký khai sinh của bạn tại Hoa Kỳ Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán, bạn có thể nộp đơn xin Hoa Kỳ. hộ chiếu, nhưng bạn sẽ cần:

 • Hồ sơ khai sinh nước ngoài của bạn có ghi tên cha mẹ bạn.
 • Bằng chứng về cha mẹ của bạn là công dân Hoa Kỳ.
 • Giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ bạn.

Nếu bạn sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ và Hoa Kỳ, cha mẹ đã đăng ký khai sinh của bạn với Hoa Kỳ Đại sứ quán, Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao (DOS) sẽ có thể giúp bạn lấy một bản sao của Báo cáo Lãnh sự về Sinh ở Nước ngoài (Mẫu FS-240).

Trường hợp đăng ký quyền công dân Mỹ cho những người sinh ra ở nước ngoài nhưng đang sinh sống tại Mỹ:

Bạn sẽ được cấp quốc tịch Mỹ nếu:

 • Bạn có giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp. Bạn sinh ra ở Hoa Kỳ lãnh thổ và có giấy khai sinh do lãnh thổ đó cấp.
 • Nếu bạn không có giấy khai sinh từ lãnh thổ nơi sinh của mình, bạn có thể xác minh tình trạng công dân của mình bằng cách sử dụng các tài liệu khác.
 • Bạn sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ và đã ghi lại việc sinh của bạn với Hoa Kỳ.
 • Nếu ngày sinh của bạn được ghi trước sinh nhật thứ 18 của bạn, Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán sẽ cấp cho cha mẹ bạn một giấy tờ chứng minh về quyền công dân Hoa Kỳ của bạn. Tài liệu này được gọi là Báo cáo Lãnh sự về Sinh ở Nước ngoài (CRBA hoặc Mẫu FS-240). Tìm hiểu cách yêu cầu bản sao, sửa đổi hoặc chỉnh sửa đối với Báo cáo lãnh sự về việc sinh ở nước ngoài từ Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao (DOS).

Nếu Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán không cấp CRBA khi bạn từ 18 tuổi trở lên, hãy tìm hiểu cách lấy Giấy chứng nhận quốc tịch.

Tham khảo thông tin du học và các trường đại học danh tiếng tại đây.

𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐖𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘

𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐰𝐞-𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.𝐜𝐨𝐦

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟐𝟖 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟗𝟕𝟗 – 𝟎𝟗𝟕𝟏 𝟏𝟗𝟕 𝟎𝟑𝟗 – 𝟎𝟗𝟕𝟗 𝟓𝟗𝟓 𝟐𝟖𝟐

𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐰𝐰𝐰.𝐰𝐞-𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.𝐜𝐨𝐦

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung bản quyền !!